Praktijkaard - wat wil ik overdragen

De beste methode voor therapie, coaching en supervisie ......... is zelfonderzoek en zelfmanagement.......

 

Het verhaal van Jonathan Livingston Zeemeeuw is voor mij een inspiratiebron

Jonathan ontdekte al doende dat hij meer kon dan hij dacht:

 

Na een mislukte oefening zakte Jonathan diep in het water en hoorde hij een holle stem binnen in zich, die zei: " Ik kan niet meer dan mijn natuur mij toestaat. Ik ben geen snelvlieger  en daar ben ik ook niet voor bedoeld, anders zou ik wel de korte vleugels van een valk hebben en op muizenjacht gaan in plaats van vissen vangen in de zee".

 

Jonathan besloot in eerste instantie maar weer te gaan vliegen zoals alle meeuwen deden.

Maar hij hield niet van kuddegedrag en toen hij nog eens goed nadacht over andere mogelijkheden ging hem ineens een lichtje op:

 

" ...de korte vleugels van een valk...dat is het! Ik hoef slechts mijn vleugels in te vouwen en ze zo te verkorten om meer snelheid te krijgen" .

Jonathan vouwde zijn meeuwenvleugels strak tegen zijn lichaam aan met alleen de uiterste slagpennen uitgestrekt in de wind en storte zich in een nieuwe duikvlucht. Met een oplopende snelheid tot 240 km vloog hij nu omlaag, om ineens met een kleine beweging van zijn vleugels vanuit de duik weer omhoog te schieten. Tot hoog boven de golven steeg hij op. Hij kneep zijn ogen dicht tegen de wind, slaakte een kreet en voelde zich gelukkig. Hij had zichzelf en de situatie volledig onder controle. "Je hebt geen geloof nodig om te kunnen vliegen", was zijn conclusie. "Je hoeft alleen maar te begrijpen wat vliegen is en te vertrouwen op je eigen volmaaktheid en mogelijkheden".

 

Jonathan leerde door te oefenen, te reflecteren, na te denken en iets nieuws uit te proberen nog veel meer aan bijzondere meeuwenspecialiteiten, die hij graag wilde doorgeven aan zijn groep. Hij wilde hen vooral vertellen dat zij zich konden ontworstelen aan onwetendheid door te luisteren naar hun innerlijke stem en deze te laten doorklinken in hun handelen.

Jonathan Livingston Zeemeeuw -  de symbolische held van vliegenier en schrijver Richard Bach - wist na een lange worsteling met natuurelementen en met zijn groep, zijn competenties te verheffen tot een aparte kunst, zo gaat het verhaal. Hij ontdekte de mystieke macht om zich intuïtief in anderen te verplaatsen met de snelheid van een gedachte. En zo kwam de tijd dat hij de met zichzelf worstelende jonge meeuwen kon motiveren hun eigen specifieke kwaliteiten te leren ontdekken en ontplooien.

 

Hoewel Jonathan tot hoge werelden wist op te klimmen keerde hij terug op de aarde. Hij had namelijk het meest waardevolle van alles ontdekt, iets dat meer betekent dan `hoogvliegen` maar wat ook het moeilijkste is:

 

Het is de kunst om anderen lief te hebben als jezelf en toch vrij te zijn en je eigenheid te behouden. Niets kan je dat laatste beletten, daarvan was hij overtuigd.

" De enige ware Wet is die welke naar de vrijheid leidt", zei Jonathan tot zijn leerlingen. "Er is geen andere weg dan je beperkingen een voor een proberen te overwinnen en zo vrij te worden en onbevangen dat je je onbeperkte mogelijkheden kunt ontmoeten. Zelfs in een contact met weerstanden en conflicten".

 

Jonathan`s uitspraken en zijn moed om al doende te leren, maken dat ik hem beschouw als mijn beste voorbeeld vriend, die mij stimuleert om te blijven oefenen in koersbepaling en effectiviteit. Hij stimuleert mij om, uit vrije wil en met vrije beheersing, mijzelf over te geven aan de vier natuurelementen die elk mens in zich draagt:

 

Water (= emotionele drijfkracht)

Wind (= beweeglijke denkkracht)

Zon (= verwarmende wilskracht)

Aarde (= natuurlijke daadkracht)

 

Tezamen brengen deze elementen groei tot stand: het zaadje dat op de aarde waait of aan land spoelt en door zon en water in zijn aardbedding wordt verwarmd en gevoed en zo tot een prachtige bloem of boom kan groeien. Als een voorbeeld van Teamwork. Zoals het ook tussen mensen kan lopen, mits zij de ruimte krijgen om hun eigenheid te kunnen behouden.

 

Communicatie en innerlijk leiderschap beschouw ik als belangrijke thema´s in het werken met mensen. Je kunt het beste uit jezelf halen als je weet wat je in huis hebt. Daar help ik graag naar zoeken.

 

 

 

 

 

 

Spiegelend leren wat je in huis hebt

Het belang te reflecteren:

 

Om tot zelfinzicht en respectvol handelen te komen is communicatie met jezelf en met je omgeving onontbeerlijk. Innerlijk leiderschap vraagt om interactieve vaardigheden. Daarom heb ik een communicatiemodel ontwikkeld: het reflectiespel `Dobisor`. Zie nadere omschrijving onder BLOG.

Contact:

Vanda Borgart

CREScendo

Carlierstraat 49

Havankpark

8919BC Leeuwarden

0648349397

info@creatieve-therapie.nl