Creatieve therapie

Het creatieve proces: dit verloopt afhankelijk van de hulpvraag.

 

Relatieproblemen, rouwen om wat of wie men verloren heeft, loslaten van trauma en oud zeer, horen zien en zwijgen onderzoeken, lot en acceptatie, wrok en vergeving. Dit kunnen belangrijke onderwerpen zijn in het proces. Zie ook voorbeelden onder beeldende expressie.

 

In beeldende creatieve therapie (vaktherapie) wordt naast het gesprek gewerkt met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Voorbeelden zijn schilderen, kleien, timmeren, fotocollages maken, steenbewerking, etc. Je doet tijdens zo´n proces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Bijzonder aan het beeldende werk is dat het vaak meer laat zien dan met woorden is uit te drukken. Het raakt diepere gevoelslagen maar kan ook voor vernieuwend denken en handelen zorgen. 

 

 

Coaching

De Socratische Coaching: vinden wat je zoekt

 

Socrates vraagt aan iemand die loopt te zoeken: "Waar zoek je naar?"  De zoeker antwoordt:

"Dat weet ik nou juist niet". Dan reageert Socrates met de woorden:" Hoe weet je dan wanneer je het hebt gevonden?"  

 

Een coachende houding is onderzoekend, nieuwsgierig vragend, niet ingekleurd of met een voorbedachte sturing. Een socratische gespreksvoering is vaak gericht op dialoog: een gesprek dat gericht is op gezamenlijk onderzoekend nadenken. Het steunt op redelijke argumentatie, zodat een realistische analyse van een thema plaats kan vinden. Een dialogisch gesprek stijgt uit boven het individuele denken, waardoor inzichten verworven worden die ieder voor zich niet alleen zou kunnen bereiken. Het is de samenwerking en het zijn daarbinnen de verbindende krachten die het hem doen. Uiteindelijk staan alle neuzen in dezelfde richting, op hetzelfde doel gericht, zonder dat iemand zijn eigenheid hoeft te laten varen. Het is een natuurlijk en aanvullend gebeuren, door bundeling van de verschillende krachten. Emoties mogen aanwezig zijn, maar spelen in de dialoog geen rol. De coach is net zo nieuwsgierig naar antwoorden op zijn vragen als dat jij verrast en verwonderd bent over wat er intuïtief uit jezelf ontstaan kan.

Coaching begint bij het vaststellen van een veranderingswens (persoonlijke behoefte in de relationele sfeer of verplichtend in werkverband) en het verankeren van nieuw gedrag of een andere kijk op een specifiek probleem krijgen. Zodat een probleem geen probleem meer vormt. De coach legt tijdens dit proces geen vooringenomenheid en geen veroordeling in zijn vragen maar laat de ander zelf spelenderwijs ontdekken. Het verloop van zo´n proces zou als volgt kunnen zijn:

 

 • Je hebt een beeld van een situatie of persoon waar je het moeilijk mee hebt. Je hebt een persoonlijke overtuiging. Maar of deze klopt?
 • Je vraagt je met hulp van coachende vragen af of jouw bekende manier van reageren vanuit dat denkbeeld zinvol is. Wat levert het je op? Hoe zou je het anders willen?
 • Je komt tot nieuwe conclusies, door de spiegeling van de coach. Jouw manier van kijken en denken worden hierdoor herzien of breder. Je oude overtuiging komt te vervallen.
 • Je leert anders te reageren en handelen en je zult dat in je relatie en in je werkcontacten ook gaan merken.
 • Je hebt geleerd doelen bij te stellen, de lat te verlagen, verwachtingen bij te stellen compromis te vinden, je te voegen naar omstandigheden.

  

Supervisie

Je eigen koers oftewel leerdoelen bepalen

Supervisie is leren door en van ervaringen. Het verschil tussen Coaching en Supervisie is dat bij supervisie gevraagd wordt van de supervisant om op zich zelf te reflecteren door op afstand naar een ingebrachte situatie (werkinbreng) te kijken. Jouw handelen en emoties daarin onderzoekend, ontdek je waar jouw leerdoelen liggen.

 • Wat heb je ontdekt, welk concreet probleem of welk thema haal je er uit?
 • Zijn er onderliggende emoties of gedachtenpatronen die een belemmering vormen?
 • Waar komen deze belemmeringen vandaan en zijn ze te elimineren of te transformeren?
 • Er ontstaat een beweging van zelfgestuurd leren, uit onbevangenheid en nieuwsgierigheid
 • Er ontstaat een innerlijk leiderschap waarmee je als professional op een voor jou passende manier andere mensen leert begeleiden
 • Met beheersing van jouw denkkader en emoties en met eigen kwaliteiten in je werk durven staan

De Onder de Waterlijn methode en de Dubbele Integratiedriehoek (persoonlijk denken, voelen en willen integreren ten behoeve van het professionele kader):

 • Waar zit je misleidende denken en wat je van een situatie of een persoon vindt
 • Wat speelt zich onder de waterlijn af, in jouw hoofd en hart. Wat roept weerzien op of angst
 • Hoe kun je de koers bijstellen om effectiever te werk te gaan
 • Welke parels kun je opduiken, van hoe je vroeger wellicht spontaan iets zou hebben opgelost
Zelfsturend leren met De leercirkel van Kolb: ben je een doener-bezinner-denker-planner
 • Hoe heb je het gedaan en wat was je doel (van Doen naar Bezinnen en Reflecteren)
 • Waar haal ik nieuwe informatie weg om het opnieuw en anders te proberen (Denken)
 • Hoe kan ik het organiseren, welke keuzes maak ik hiervoor, welke planning zet ik er op

Gedragsverandering bevorderen met behulp van technieken uit de RET, de TA, Systeem Opstellingen, Gestalt / Voice dialoque, Beeldende Expressie, Drama e.a. bewegingsvormen

 • Blokkades (angsten en misplaatste denkpatronen) inzichtelijk krijgen en uit de weg ruimen zonder dat er sprake is van therapie
 • De supervisor blijft buiten de boot van de supervisant, je wordt benaderd in je gezonde menszijn. De supervisor zal vragen stellen en indien nodig richtlijnen en tips doorgeven
 • Als supervisant bepaal je uiteindelijk zelf hoe jij obstakels op de werkplek gaat nemen
 • Alleen op een voor jou passende manier zal jij tips van de supervisor kunnen uitproberen

 

Contact:

Vanda Borgart

CREScendo

Carlierstraat 49

Havankpark

8919BC Leeuwarden

0648349397

info@creatieve-therapie.nl